Bestellen zonder account Bestellen zonder account Bestellen zonder account
Voor zakelijke en particuliere klanten Voor zakelijke en particuliere klanten Voor zakelijke en particuliere klanten
Kwaliteitsgarantie Kwaliteitsgarantie Kwaliteitsgarantie

De groothandel in verpakkingsmaterialen

T: +31 (0)184 - 614256 +31 (0)184 - 614256

Bestellen zonder account Bestellen zonder account Bestellen zonder account
Voor zakelijke en particuliere klanten Voor zakelijke en particuliere klanten Voor zakelijke en particuliere klanten
Kwaliteitsgarantie Kwaliteitsgarantie Kwaliteitsgarantie

Herroepingsrecht voor consumenten

Herroepingsrecht voor (particulieren) consumenten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kortpack B.V., Schelluinsestraat 70, 4203NN, Gorinchem, Nederland. info@kortpack.nl, 0031-(0) 184-614256 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van onderstaand model-herroepingsrechtformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

U kunt zelf bepalen met welke vervoerder u het pakket/ de pakketten naar ons retour stuurt. Wij bieden een tegemoetkoming in de retourkosten van €4,95 excl. BTW (€5,99 incl. BTW) per zending. Dit bedrag wordt verrekend in de creditfactuur.

Zodra de zending bij ons retour is gekomen, worden de artikelen gecontroleerd op aantal en conditie en wordt de creditfactuur naar u gemaild.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij zullen u een retourbon mailen welke u bij de te retourneren artikelen kunt doen. 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 - producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

HERROEPINGSFORMULIER (dit formulier alleen invullen en aan ons emailen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Kortpack B.V.
Schelluinsestraat 70
4203 NN Gorinchem
Nederland
E-Mail: info@kortpack.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op: ____________ / ontvangen op: __________________

Bestelnummer: __________________

 ________________________________________________________
Naam consumenten(en)

________________________________________________________
Adres consument(en)

________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy-en-cookiepolicy » Privacy Verklaring Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang